Drobečková navigace

Úvod > Jak se stát klientem > Základní info

Základní informace

Domov pro seniory "SPÁLENIŠTĚ" v Chebu, příspěvková organizace 
zřizovatel: Karlovarský kraj, Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary - Dvory, www.kr-karlovarsky.cz
obchodní rejstřík: Krajský soud v Plzni: oddíl Pr, vložka 511 
registrace dle zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách: rozhodnutí KÚ Karlovarského kraje č. ZK 219/12/06. 

Poslání:

Posláním našeho Domova pro seniory je poskytování komplexních , celodenních sociálních služeb seniorům a osobám plně invalidním, kteří vzhledem ke svému věku a zdravotnímu stavu nemohou žít ve svém přirozeném prostředí a potřebují zvýšenou péči včetně služeb, které jim nemohou být jiným způsobem v jejich vlastním domově poskytovány. Naší snahou je zajistit klientům potřebné soukromí a bezpečí s podporou a respektem k jejich individualitě, přání, možnosti volby a rozhodování, lidské důstojnosti.

Předmět činnosti:

Poskytnutí ubytování, poskytnutí stravy, pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, soiálně terapeutické činnosti, aktivizační činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, zajištění zdravotní péče formou zvláštní ambulantní péče poskytované podle zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, fakultativně mohou být při poskytování sociálních služeb zajišťovány další činnosti.

Hlavní účel zřízení organizace:

Poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé sociální situaci prostřednictvím sociálních služeb. Poskytování pobytové služby v domově pro seniory osobám, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku a zdravotního stavu, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

Kapacita: 68 uživatelů

Územní dosah: Karlovarský kraj, přednostně občané města / okresu Cheb

Naše zařízení je spolufinancováno Karlovarským krajem.