Drobečková navigace

Úvod > Jak se stát klientem > Práva a povinnosti klientů

Práva a povinnosti klientů

Práva klientů

  • Klienti mohou užívat zařízení domova, jeho společné prostory, v souladu s vnitřními předpisy zařízení viz. Smlouva o poskytování sociálních služeb, Domácí řád.
  • Každý klient má právo podat stížnost. Stížnost může podat ústně nebo písemně, kdekoliv a komukoliv. Tyto stížnosti budou vyřizovány dle vnitřních směrnic. Klienti také mohou vyřešit svou stížnost anonymně a to prostřednictvím schránky důvěry, která je umístěna u vstupních dveří do haly.
  • Klienti mají právo uložit si své cennosti, peníze či vkladní knížky v trezoru Domova.
  • Další práva klientů vyplývají z Etického kodexu zařízení, dále obecně z Listiny základních práv a svobod a občanskoprávních vztahů. 

Povinnosti klientů

  • Klienti dodržují vnitřní pravidla zařízení viz. Smlouva o poskytování sociálních služeb, Domácí řád.
  • Klienti dodržují chování neodporující dobrým mravům a to jak ve vztahu k ostatním klientům, tak k personálu.
  • Klienti musí dodržovat zásady hygieny a musí umožnit personálu Domova provedení úklidu pokoje.
  • Ve společných prostorách i na pokojích klientů není možné kouřit. Kouření je povoleno pouze v prostorách k tomuto určeným.
  • Pokud má klient na pokoji drobné zvířátko (andulka, želva), je povinen se o své zvíře řádně starat (hygiena, veterina). Pro případ hospitalizace nebo jinou nepřítomnost klienta, musí být určen náhradní pečovatel.