Vítejte na oficiálním webu Domova pro seniory
"Spáleniště" v Chebu

Přijďte se k nám podívat

Domluvte si návštěvu předem

Aktuality

Žádné aktuality nejsou k dispozici.

 

Zobrazit všechny aktuality

AKTUÁLNÍ INFORMACE K 5. 10. 2020 - ZÁKAZ VYCHÁZENÍ KLIENTŮ

Od 5. 10. 2020 do odvolání platí v našem Domově zákaz vycházení ven z Domova a shromažďování se klientů ve společných prostorech.

Je možné zprostředkovat telefonický hovor nebo videohovor přes skype "DPS Spáleniště", popř. jiné aplikace s vašemi blízkými.

Rodiny mohou klientům nosit balíčky, které nechají v recepci Domova a my jim je předáme. 

V současné době jsou nemocní klienti v izolaci a nesmějí opouštět pokoj. 
Zdraví klienti se mohou procházet po chodbě za předpokladu, že jsou na chodbě sami. Na toto dohlíží zaměstnanci Domova.  

Pro bližší informace můžete volat sociálním pracovnicím na tel. č. 607 040 189 nebo 734 864 139.

 

AKTUÁLNI INFORMACE K 29. 9. 2020

Na základě doporučení Krajské hygienické stanice Cheb, platí ode dne 29. 9. 2020 v našem Domově zákaz návštěv.

 

Aktuální informace 22.9.2020

OPATŘENÍ ŘEDITELE K NÁVŠTĚVÁM V DOMOVĚ PRO SENIORY "SPÁLENIŠTĚ" V CHEBU

Návštěvy v Domově jsou možné pouze za zvýšené opatrnosti s cílem minimalizovat riziko.

Návštěva musí mít nasazený respirátor FFP 2 bez výdechového filtru.

Návštěvy budou možné v době od 9:00 hod. do 18:00 hod. a to maximálně 1 osoba za jedním klientem.

Návštěva nesmí vykazovat příznaky nemoci, je povinna mít respirátor, vydesinfikovat si ruce v recepci a bude ji změřena teplota (nesmí přesahovat 37,0°)

Navštěvující osoba je povinna vyplnit čestné prohlášení o bezinfekčnosti.

Preferujeme spíše pobyt venku, pokud to počasí a zdravotní stav klienta dovolí.

Žádáme návštěvy, aby zvážily donášení věcí pro své rodinné příslušníky (potraviny, drogerie apod.) s ohledem na možnost zanesení infekce do Domova.

Děkujeme za pochopení.

  


Pro bližší informace můžete volat sociálním pracovnicím na tel. č. 607 040 189 nebo 734 864 139. Je možné zprostředkovat telefonický hovor nebo videohovor přes skype "DPS Spáleniště", popř. jiné aplikace s vašemi blízkými.

 
Domov postupuje dle nařízení Krajské hygienické stanice, nařízení Vlády ČR a Krajského úřadu Karlovarského kraje. 
Máme plán preventivních opatření, která dodržujeme. 
Máme plán opatření v případě karantény. 
Služby v Domově jsou poskytovány v nezbytně nutné míře s cílem zajištění ochrany zdraví a života osob.

 

 

 

Krátce o našem domově

Náš Domov pro seniory je držitelem certifikace "ZNAČKA KVALITY"

certifikace.gif

Naše služby jsou poskytovány za finanční podpory Karlovarského kraje. 

Poskytujeme pobytové služby osobám, který mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku a zdravotního stavu, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc fyzické osoby. Kapacita domova je 68 uživatelů.

Domov pro seniory „SPÁLENIŠTĚ“ se nachází v klidné, okrajové části města, přičemž dosažitelnost základních služeb jako jsou obchody, pošta nebo městská hromadná doprava je díky poloze Domova snadná. Domov je situován na okraji sídliště. Další výhodou polohy zařízení je asi 300 m vzdálená nemocnice.

Domov pro seniory „SPÁLENIŠTĚ“ v Chebu, příspěvková organizace (dále jen Domov) je pracovištěm pro realizaci výkonu praktického vyučování (učební praxe a odborná praxe) žáků Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy Cheb, se sídlem Hradební 58/10, Cheb (dále jen škola).

Praktické vyučování je realizováno  v rámci poskytování sociální služby Domovem dle smlouvy dle §§ 91 a násl. zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, s uživatelem služby tak, že se žáci podílejí na výkonu služby a to při přímé obslužné péči a základní výchovné nepedagogické činnosti   dle § 15 vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, v účinném znění.

Výkon praktického vyučování se realizuje pod dohledem pedagogického dozoru zaměstnance školy a dle charakteru práce a činností pod přímým dohledem nebo dohledem kompetentních zaměstnanců Domova.

Žáci osobní údaje uživatele nezpracovávají.

 

Uživatel služby je o výkonu praktického vyučování přiměřeně poučen a svým podpisem vyjadřuje  porozumění poučení a souhlas s účastí žáků na poskytování služby.