Vítejte na oficiálním webu Domova pro seniory
"Spáleniště" v Chebu

Přijďte se k nám podívat

Domluvte si návštěvu předem

 Hledáme všeobecnou zdravotní sestru

Domov pro seniory "SPÁLENIŠTĚ" v Chebu,p.o. Mírová 6, 350 02

přijme všeobecnou zdravotní sestru na plný úvazek do směnného provozu

Požadavky: Vzdělání dle zákona č.96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkou nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně   některých souvisejících zákonů

- § 3 Způsobilost k výkonu povolání zdravotnického pracovníka a jiného odborného pracovníka (odborná a zdravotní způsobilost, bezúhonnost)

- § 5 Odborná způsobilost k výkonu povolání zdravotní sestry

Nabízíme: dobré platové podmínky, příjemné prostředí, výborný kolektiv, možnost stravování, příspěvky FKSP, příspěvek na penzijní připojištění. V případě, že po dobu šesti měsíců po sobě jdoucích před nástupem do organizace nebyla osoba v pracovním poměru u poskytovatele sociálních služeb poskytující služby na území Karlovarského kraje, vzniká nárok na náborový příspěvek 55.000Kč.

Nástup možný ihned.

Zájemci se mohou hlásit u Mgr. Hechtové-ředitelky organizace na tel. čísle 724 041 907.

 

 

Aktuální informace 1. 12. 2021

Návštěvy jsou v Domově  povolené za těchto podmínek

Návštěva, která není očkovaná proti covid-19:

 • Necháte se otestovat metodou PCR nejdéle 72 hodin před zahájením návštěvy s negativním výsledkem a doložíte o tom doklad z certifikovaného odběrového místa,

 • Necháte se otestovat rychlým antigenním testem (RAT), který provede zdravotnický pracovník, nejdéle 24 hodin před zahájením návštěvy s negativním výsledkem a doložíte o tom doklad z certifikovaného odběrového místa,

Návštěva, která je očkovaná proti covid-19:

 • Doložíte, že jste prošel poslední dávkou očkování proti onemocněnícovid-19, přičemž od této dávky musí uběhnout nejméně 14 dní,

       K tomuto potvrzení POŽADUJEME PROVEDENÍ ANTIGENNÍHO          TESTUsamotestu na covid-19. Tento test si zajistí návštěva            sama na vlastní náklady a otestuje se jím v Domově za                        přítomnosti    pracovníka recepce.
       Nedoporučujeme testy ze slin z důvodu obtížnějšího provedení testu         a často dochází k jeho znehodnocení.

 

Návštěva, která prodělala covid -19:

 • V době 180 dnů před dnem návštěvy jste prodělali onemocnění covid-19 a doložíte o tom doklad, (180 dnů se počítá od prvního pozitivního testu),
  K tomuto potvrzení POŽADUJEME PROVEDENÍ ANTIGENNÍHO TESTUsamotestu na covid-19. Tento test si zajistí návštěva sama na vlastní náklady a otestuje se jím v Domově za přítomnosti pracovníka recepce.
  Nedoporučujeme testy ze slin z důvodu obtížnějšího provedení testu a často dochází k jeho znehodnocení.
 • Návštěva musí mít respirátor FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu
 • Návštěvy jsou možné od 8:00 hod. do 18:00 hod.

 • Za klientem na návštěvu mohou současně max. 2 osoby.

 • Navštívit mohou klienta pouze děti starší 12 let za stejných podmínek.
 • V případě, kdy toto nařízení Domova nebudou návštěvy respektovat, budeme nuceni vydat zákaz návštěv, jako je tomu v ostatních zařízeních.

 

Informace o testech hrazených ze zdravotního pojištění
(proplacené zdravotní pojišťovnou)

 1. a) 5x RT-PCR test za kalendářní měsíc osobám
 • mladším 18 let,
 • které se ze zdravotních důvodů nemohou nechat očkovat proti onemocnění covid-19 a mají kontraindikaci zapsanou v systému ISIN,
 • které jsou očkovány, ale neuplynula u nich doba 14 dní po obdržení poslední dávky vakcíny.
 1. b) 2x RT-PCR test za kalendářní měsíc osobám
 • které jsou plně naočkovány a uběhla u nich doba 14 dní po obdržení poslední dávky vakcíny.

Od 22.11. je plošné preventivní testování antigenními testy zrušeno.

 

  

Krátce o našem domově

Náš Domov pro seniory je držitelem certifikace "ZNAČKA KVALITY"

certifikace.gif

Naše služby jsou poskytovány za finanční podpory Karlovarského kraje. 

Poskytujeme pobytové služby osobám, který mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku a zdravotního stavu, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc fyzické osoby. Kapacita domova je 68 uživatelů.

Domov pro seniory „SPÁLENIŠTĚ“ se nachází v klidné, okrajové části města, přičemž dosažitelnost základních služeb jako jsou obchody, pošta nebo městská hromadná doprava je díky poloze Domova snadná. Domov je situován na okraji sídliště. Další výhodou polohy zařízení je asi 300 m vzdálená nemocnice.

Domov pro seniory „SPÁLENIŠTĚ“ v Chebu, příspěvková organizace (dále jen Domov) je pracovištěm pro realizaci výkonu praktického vyučování (učební praxe a odborná praxe) žáků Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy Cheb, se sídlem Hradební 58/10, Cheb (dále jen škola).

Praktické vyučování je realizováno  v rámci poskytování sociální služby Domovem dle smlouvy dle §§ 91 a násl. zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, s uživatelem služby tak, že se žáci podílejí na výkonu služby a to při přímé obslužné péči a základní výchovné nepedagogické činnosti   dle § 15 vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, v účinném znění.

Výkon praktického vyučování se realizuje pod dohledem pedagogického dozoru zaměstnance školy a dle charakteru práce a činností pod přímým dohledem nebo dohledem kompetentních zaměstnanců Domova.

Žáci osobní údaje uživatele nezpracovávají.

 

Uživatel služby je o výkonu praktického vyučování přiměřeně poučen a svým podpisem vyjadřuje  porozumění poučení a souhlas s účastí žáků na poskytování služby.