Vítejte na oficiálním webu Domova pro seniory
"Spáleniště" v Chebu

Přijďte se k nám podívat

Domluvte si návštěvu předem

Aktuality

Žádné aktuality nejsou k dispozici.

 

Zobrazit všechny aktualit

Aktuální informace k 22. 12. 2020

Na základě usnesení Vlády ČR č. 1370 ze dne 21. prosince 2020 se ruší ode dne 22. prosince 2020 usnesení vlády č. 1325 a nařizuje se  

Klienti mohou na vycházky a mimo budovu Domova za těchto podmínek:

 • Vycházka bude umožněna za podmínky, že uživatel bezprostředně po návratu bude umístěn do oddělených prostor (na svém pokoji, bez možnosti vycházení) a do 72 hodin od ukončení vycházky bude proveden první antigenní POC test, který bude zopakován za další 3 až 4 dny;
  umístění do oddělených prostor bude ukončeno v případě negativních výsledků obou testů,
 • Uživatel sociálních služeb – klient používá v průběhu vycházky respirátor alespoň třídy FFP2 nebo KN95, který si zajistí na vlastní náklady.

ZRUŠENÍ TESTOVÁNÍ V NAŠEM DOMOVĚ

Od 21. 12. 2020 končí možnost nechat se testovat na onemocnění COVID -19 v našem Domově. Naposledy je možné se v našem Domově nechat testovat 18. 12. 2020

Návštěvy jsou v našem Domově i nadále povolené za stejných podmínek:

 • Návštěva musí předložit písemný doklad o negativním výsledku testu na COVID-19, ne straší 48 hodin
 • Návštěva musí mít respirátor FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu
 • Návštěvy jsou možné v pracovní dny od 8:00 hod do 18:00 hod. a o víkendech a svátcích od 9:00 hod. do 18:00 hod.
 • Test nemusí podstoupit osoby, které v době 90 dnů přede dnem návštěvy prodělaly onemocnění COVID-19 a doloží o tom písemný doklad.
 • Návštěvy jsou zakázány u klientů, kteří jsou COVID pozitivní - v izolaci.

Bezplatné testování POC antigenními testy

Od 16. 12. 2020 do 15. 1. 2021 je možné se nechat bezplatně testovat antigenními testy na odběrových místech.

 • O provedení testu lze požádat maximálně 1 x za 5 dní
 • Na provedení testu je nutné předem telefonicky rezervovat termín na čísle 950 380 380 v pracovní dny od 8:00 do 15:00 hodin (připravte si tyto údaje: jméno, příjmení, rodné číslo, telefon, adresu, název a kód zdravotní pojišťovny)
 • Na odběrovém místě je nutné se prokázat občanským průkazem, kartičkou zdravotní pojišťovny a formulářem pro provedení odběru, ke stažení zde, popř. uvedení osobních údajů v rozsahu jméno a příjmení, rodné číslo, adresa bydliště, telefonní číslo a název a kód zdravotní pojišťovny.

Odběrová místa v Chebu:

Karlovarská krajská nemocnice Cheb
K Nemocnici 17, Cheb (před pavilonem A)
Vyšetření se provádí ve dnech pondělí, středa, pátek
Pouze drive-in (vyšetření probíhá v automobilu)

Dia-gon Cheb
Májová 582/19, Cheb (Poliklinika Flora)
Vyšetření se provádí ve dnech úterý, čtvrtek
(především pro ty, co se nemohou dostavit k odběru automobilem)

Podrobné informace k bezplatnému vyšetření POC antigenními testy naleznete zde.

Desatero_pro_navstevy (1).jpg

 

Aktuální informace k 16. 12. 2020

Na základě usnesení Vlády ČR č. 1325 ze dne 14. prosince 2020 se ruší zákaz vycházení pro vybrané druhy sociálních služeb – domov pro seniory.

Klienti mohou na vycházky a mimo budovu Domova za těchto podmínek:

 • Vycházka do 6 hodin bude umožněna a po návratu budou sledovány příznaky onemocnění COVID-19,
 • Vycházka nad 6 hodin bude umožněna za podmínky, že uživatel bezprostředně po návratu bude umístěn do oddělených prostor (na svém pokoji, bez možnosti vycházení) a do 72 hodin od ukončení vycházky bude proveden první antigenní POC test, který bude zopakován za další 3 až 4 dny;
  umístění do oddělených prostor bude ukončeno v případě negativních výsledků obou testů,
 • Uživatel sociálních služeb – klient používá v průběhu vycházky respirátor alespoň třídy FFP2 nebo KN95, který si zajistí na vlastní náklady.

 

 

Aktualizace k 15. 12. 2020

Z provozních důvodů Domova je upraven čas pro provádění antigenních testů pro návštěvy a to od 13:00 hod. do 14:30 hod. 

 

Aktualizace k 1. 12. 2020 

Povolení návštěv v Domově od 5. 12. 2020

Dle nařízení Vlády ČR jsou v domovech pro seniory od 5. 12. 2020 opět povoleny návštěvy a to s podmínkou negativního antigenního testu na COVID-19.
Pro náš Domov je velmi náročné toto zajistit.

Návštěvy budou rodinným příslušníkům a známým povoleny za následujících podmínek:

 • Návštěvě bude proveden zdravotní sestrou Domova antigenní test.
 • Testy se budou provádět v pracovní dny vždy od 12:30 hod do 15:30 hod.
 • Test bude platný vždy na následujících 48 hodin. V případě negativního testu bude návštěvě vystaveno potvrzení o negativním výsledku testu i s datem do kdy je test platný. Tímto se bude prokazovat v recepci Domova. (Po vypršení platnosti potvrzení, je nutné celý proces opakovat za stejných podmínek.)
 • Návštěva musí vyplnit čestné prohlášení, které obdrží v recepci Domova, možno stáhnout zde a vyplnit předem.
 • Test nemusí podstoupit osoby, které v době 90 dnů přede dnem návštěvy prodělaly onemocnění COVID-19 a doloží o tom doklad.
 • Návštěvy jsou možné v pracovní dny od 8:00 hod do 18:00 hod. a o víkendech a svátcích od 9:00 hod. do 18:00 hod.

 • I nadále platí, že návštěva musí mít respirátor.

 • Návštěvy nejsou povoleny dětem.
 • Návštěvy jsou zakázány u klientů, kteří jsou Covid pozitivní – v izolaci.

 

Není povinností nechat si testy dělat přímo v našem Domově. Je možné si test na COVID-19 nechat udělat v jakékoliv laboratoři. V tomto případě platí stejná platnost testu a to 48 hodin.

Děkujeme Vám za pochopení a očekáváme i z Vaší strany vstřícnost a spolupráci v této pro všechny nelehké době.

 

AKTUALIZACE K 31. 11. 2020

I přes nová oznámení vlády dle nařízení MPSV nadále platí pro domovy pro seniory zákaz návštěv

Návštěvy jsou povolovány pouze individuálně dle výjimek MPSV

 

AKTUÁLNÍ INFORMACE K 5. 10. 2020 - ZÁKAZ VYCHÁZENÍ KLIENTŮ

Od 5. 10. 2020 do odvolání platí v našem Domově zákaz vycházení ven z Domova a shromažďování se klientů ve společných prostorech.

Je možné zprostředkovat telefonický hovor nebo videohovor přes skype "DPS Spáleniště", popř. jiné aplikace s vašemi blízkými.

Rodiny mohou klientům nosit balíčky, které nechají v recepci Domova a my jim je předáme. 

V současné době jsou nemocní klienti v izolaci a nesmějí opouštět pokoj. 
Zdraví klienti se mohou procházet po chodbě za předpokladu, že jsou na chodbě sami. Na toto dohlíží zaměstnanci Domova.  

Pro bližší informace můžete volat sociálním pracovnicím na tel. č. 607 040 189 nebo 734 864 139.

 

AKTUÁLNI INFORMACE K 29. 9. 2020

Na základě doporučení Krajské hygienické stanice Cheb, platí ode dne 29. 9. 2020 v našem Domově zákaz návštěv.

 

Aktuální informace 22.9.2020

OPATŘENÍ ŘEDITELE K NÁVŠTĚVÁM V DOMOVĚ PRO SENIORY "SPÁLENIŠTĚ" V CHEBU

Návštěvy v Domově jsou možné pouze za zvýšené opatrnosti s cílem minimalizovat riziko.

Návštěva musí mít nasazený respirátor FFP 2 bez výdechového filtru.

Návštěvy budou možné v době od 9:00 hod. do 18:00 hod. a to maximálně 1 osoba za jedním klientem.

Návštěva nesmí vykazovat příznaky nemoci, je povinna mít respirátor, vydesinfikovat si ruce v recepci a bude ji změřena teplota (nesmí přesahovat 37,0°)

Navštěvující osoba je povinna vyplnit čestné prohlášení o bezinfekčnosti.

Preferujeme spíše pobyt venku, pokud to počasí a zdravotní stav klienta dovolí.

Žádáme návštěvy, aby zvážily donášení věcí pro své rodinné příslušníky (potraviny, drogerie apod.) s ohledem na možnost zanesení infekce do Domova.

Děkujeme za pochopení.

  


Pro bližší informace můžete volat sociálním pracovnicím na tel. č. 607 040 189 nebo 734 864 139. Je možné zprostředkovat telefonický hovor nebo videohovor přes skype "DPS Spáleniště", popř. jiné aplikace s vašemi blízkými.

 
Domov postupuje dle nařízení Krajské hygienické stanice, nařízení Vlády ČR a Krajského úřadu Karlovarského kraje. 
Máme plán preventivních opatření, která dodržujeme. 
Máme plán opatření v případě karantény. 
Služby v Domově jsou poskytovány v nezbytně nutné míře s cílem zajištění ochrany zdraví a života osob.

 

 

 

Krátce o našem domově

Náš Domov pro seniory je držitelem certifikace "ZNAČKA KVALITY"

certifikace.gif

Naše služby jsou poskytovány za finanční podpory Karlovarského kraje. 

Poskytujeme pobytové služby osobám, který mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku a zdravotního stavu, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc fyzické osoby. Kapacita domova je 68 uživatelů.

Domov pro seniory „SPÁLENIŠTĚ“ se nachází v klidné, okrajové části města, přičemž dosažitelnost základních služeb jako jsou obchody, pošta nebo městská hromadná doprava je díky poloze Domova snadná. Domov je situován na okraji sídliště. Další výhodou polohy zařízení je asi 300 m vzdálená nemocnice.

Domov pro seniory „SPÁLENIŠTĚ“ v Chebu, příspěvková organizace (dále jen Domov) je pracovištěm pro realizaci výkonu praktického vyučování (učební praxe a odborná praxe) žáků Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy Cheb, se sídlem Hradební 58/10, Cheb (dále jen škola).

Praktické vyučování je realizováno  v rámci poskytování sociální služby Domovem dle smlouvy dle §§ 91 a násl. zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, s uživatelem služby tak, že se žáci podílejí na výkonu služby a to při přímé obslužné péči a základní výchovné nepedagogické činnosti   dle § 15 vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, v účinném znění.

Výkon praktického vyučování se realizuje pod dohledem pedagogického dozoru zaměstnance školy a dle charakteru práce a činností pod přímým dohledem nebo dohledem kompetentních zaměstnanců Domova.

Žáci osobní údaje uživatele nezpracovávají.

 

Uživatel služby je o výkonu praktického vyučování přiměřeně poučen a svým podpisem vyjadřuje  porozumění poučení a souhlas s účastí žáků na poskytování služby.