Vítejte na oficiálním webu Domova pro seniory
"Spáleniště" v Chebu

Přijďte se k nám podívat

Domluvte si návštěvu předem

Aktuality

Žádné aktuality nejsou k dispozici.

 

Zobrazit všechny aktuality

AKTUÁLNI INFORMACE K 29. 9. 2020

Na základě doporučení Krajské hygienické stanice Cheb, platí ode dne 29. 9. 2020 v našem Domově zákaz návštěv.

 

Aktuální informace 22.9.2020

OPATŘENÍ ŘEDITERLE K NÁVŠTĚVÁM V DOMOVĚ PRO SENIORY "SPÁLENIŠTĚ" V CHEBU

Návštěvy v Domově jsou možné pouze za zvýšené opatrnosti s cílem minimalizovat riziko.

Návštěva musí mít nasazený respirátor FFP 2 bez výdechového filtru.

Návštěvy budou možné v době od 9:00 hod. do 18:00 hod. a to maximálně 1 osoba za jedním klientem.

Návštěva nesmí vykazovat příznaky nemoci, je povinna mít respirátor, vydesinfikovat si ruce v recepci a bude ji změřena teplota (nesmí přesahovat 37,0°)

Navštěvující osoba je povinna vyplnit čestné prohlášení o bezinfekčnosti.

Preferujeme spíše pobyt venku, pokud to počasí a zdravotní stav klienta dovolí.

Žádáme návštěvy, aby zvážily donášení věcí pro své rodinné příslušníky (potraviny, drogerie apod.) s ohledem na možnost zanesení infekce do Domova.

Děkujeme za pochopení.

Aktuální informace - 21. 5. 2020

OPATŘENÍ ŘEDITELE K UVOLNĚNÍ NÁVŠTĚV V DOMOVĚ PRO SENIORY „SPÁLENIŠTĚ“

Přestože dochází celorepublikově k uvolňování opatření, není v současné době situace se šířením nákazy COVID-19 v našem okrese příznivá, stále kulminuje.

Od 25. 5. 2020 budeme respektovat povolení návštěv, ale za zvýšené opatrnosti s cílem minimalizovat riziko.

Návštěvy budou možné v době od 9:00 hod. do 18:00 hod. a to maximálně 2 osoby za jedním klientem.

Návštěva nesmí vykazovat příznaky nemoci, je povinna mít roušku, vydesinfikovat si ruce v recepci a bude ji změřena teplota (nesmí přesahovat 37,0°).

Navštěvující osoba je povinna vyplnit čestné prohlášení o bezinfekčnosti.

Preferujeme spíše pobyt venku, pokud to počasí a stav klienta dovolí.

Žádáme návštěvy, aby zvážily donášení věcí pro své rodinné příslušníky (potraviny, drogerie apod..) s ohledem na možnost zanesení infekce do Domova.

Zatím neumožňujeme návštěvu klienta v bydlišti svého příbuzného.

Děkujeme za pochopení. Postupujeme pomaleji, myslíme si, že opatrnost je v tuto dobu na místě.

Aktuální informace k 26. 3. 2020

Na základě nařízení Vlády ČR platí zákaz návštěv. 

Všichni klienti jsou v pořádku a v Domově panuje dobrá nálada. 
Pro bližší informace můžete volat sociálním pracovnicím na tel. č. 607 040 189 nebo 734 864 139. Je možné zprostředkovat telefonický hovor nebo videohovor přes skype "DPS Spáleniště", popř. jiné aplikace s vašemi blízkými.

 

Od 13. 3. 2020 platí zákaz donášení věcí či balíčků pro klienty. Klienti budou odebírat 3 jídla denně. V Domově jsou pro kienty zajištěné zásoby drogerie a dalšího zboží (káva, čaj, mléko sušenky...). 

Domov postupuje dle nařízení Krajské hygienické stanice, nařízení Vlády ČR a Krajského úřadu Karlovarského kraje. 
Máme plán preventivních opatření, která dodržujeme. 
Máme plán opatření v případě karantény. 
Služby v Domově jsou poskytovány v nezbytně nutném rozsahu. 

 

V návaznosti na usnesení vlády České republiky, aktuálně ze dne 16. 3. 2020 Vás informujeme, že po dobu trvání nouzového stavu, poskytujeme službu v nezbytné míře s cílem zajištění ochrany zdraví a života osob. 

 

Krátce o našem domově

Náš Domov pro seniory je držitelem certifikace "ZNAČKA KVALITY"

certifikace.gif

Naše služby jsou poskytovány za finanční podpory Karlovarského kraje. 

Poskytujeme pobytové služby osobám, který mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku a zdravotního stavu, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc fyzické osoby. Kapacita domova je 68 uživatelů.

Domov pro seniory „SPÁLENIŠTĚ“ se nachází v klidné, okrajové části města, přičemž dosažitelnost základních služeb jako jsou obchody, pošta nebo městská hromadná doprava je díky poloze Domova snadná. Domov je situován na okraji sídliště. Další výhodou polohy zařízení je asi 300 m vzdálená nemocnice.

Domov pro seniory „SPÁLENIŠTĚ“ v Chebu, příspěvková organizace (dále jen Domov) je pracovištěm pro realizaci výkonu praktického vyučování (učební praxe a odborná praxe) žáků Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy Cheb, se sídlem Hradební 58/10, Cheb (dále jen škola).

Praktické vyučování je realizováno  v rámci poskytování sociální služby Domovem dle smlouvy dle §§ 91 a násl. zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, s uživatelem služby tak, že se žáci podílejí na výkonu služby a to při přímé obslužné péči a základní výchovné nepedagogické činnosti   dle § 15 vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, v účinném znění.

Výkon praktického vyučování se realizuje pod dohledem pedagogického dozoru zaměstnance školy a dle charakteru práce a činností pod přímým dohledem nebo dohledem kompetentních zaměstnanců Domova.

Žáci osobní údaje uživatele nezpracovávají.

 

Uživatel služby je o výkonu praktického vyučování přiměřeně poučen a svým podpisem vyjadřuje  porozumění poučení a souhlas s účastí žáků na poskytování služby.